I přes ne úplně letní počasí jsme se sešli, abychom v nedělní podvečer zakončili víkend s jógou…nebylo nás sice mnoho ale i tak jsme si to moc užili…s vděčností a pokorou jsme bez zmoknutí propluli všemi asanami až k závěrečné shavasaně.
Už teď se těšíme na příště a zveme všechny, které tentokrát odradilo počasí, ať se k nám příště bez váhání přidají….
V neděli v 19:00 zde, přihlášení v rezervačním kalendáři