Poděkování

Jóga pro Fabiánka byla skvělou ukázkou toho, jak dokážeme soucítit s ostatními a pomoci, kde je potřeba. Zřejmě díky předvánočním shonům nebo zimním virózám se nás sice nesešel plný počet, ale kdo přišel i nepřišel, tak přispíval jak mohl. Podařilo se nám tak vybrat krásnou částku, která bude použita na Fabiánkovu rehabilitaci, léčbu nebo zakoupení potřebných zdravotních pomůcek. Ani nevím jak vyjádřit tu obrovskou vděčnost a lásku k Vám všem, co jste jakýmkoli způsobem podpořili tuto akci. Užijte si písničku 🙂
Namaste